Verkeersregels voor brommers

Net als andere verkeersdeelnemers moet je je als bromfietser aan tal van verkeersregels houden. Zo mag je anderen niet in gevaar brengen, moet je stoppen voor rood licht en mag je geen gebruikmaken van je mobieltje tijdens het rijden.

Naast deze min of meer algemene verkeersregels zijn er ook de nodige regels die specifiek op bromfietsers van toepassing zijn. De belangrijkste daarvan laten we hier kort de revue passeren, waarbij wordt opgemerkt dat de wet regelmatig wordt aangepast.

Heb je twijfels of de gegeven informatie nog wel up-to-date is, controleer dan de laatste versie van de officiële verkeersregels. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Minimumleeftijd

Om op een bromfiets (of snorfiets) te mogen rondrijden, moet je minimaal 16 jaar oud zijn en over een geldig brommerrijbewijs(AM), auto- of motorrijbewijs beschikken. Ook als de motor kapot of afgezet is, mag je als je jonger dan 16 bent toch niet op een brom- of snorfiets rijden.

Plaats in het verkeer

Sinds 15 december 1999 moet je als bromfietser (maar niet als snorfietser!) gebruikmaken van de rijbaan, tenzij er sprake is van een verplicht fiets/bromfietspad. In dat laatste geval moet je op het (brom)fietspad de regels voor fietsers volgen.

Rijd je met je brommer op de rijbaan, dan moet je je echter houden aan de regels voor motorvoertuigen (auto's, motorfietsen, bussen) en andere gebruikers van de rijbaan.

Dit betekent bijvoorbeeld dat rechts inhalen verboden is (tenzij je links afslaand verkeer wilt passeren) en dat je niet mag rijden op eventuele fietsstroken op de rijbaan. Wil je afslaan dan moet je gebruikmaken van de voorsorteerstroken die ook door het autoverkeer worden gebruikt.

Bij rechts afslaan mag je dus niet voorsorteren op een fietsstrook met doorgetrokken streep aan de rechterkant van de rijbaan, maar moet je netjes aansluiten achter het andere gemotoriseerde verkeer.

Maximumsnelheid

Sinds 2008 geldt voor bromfietsers een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 45 kilometer per uur wanneer op de rijbaan wordt gereden. Rijd je binnen de bebouwde kom met je brommer op een (verplicht) fiets/bromfietspad dan mag je niet harder gaan dan 30 kilometer per uur.

De belangrijkste gedachte achter deze limieten is dat de snelheidsverschillen tussen de diverse voertuigen op de rijbaan en op het (brom)fietspad niet te groot mogen zijn. Zo voorkom je eventuele irritaties en gevaarlijke situaties (remmen, inhaalmanoeuvres).

Buiten de bebouwde kom geldt op het verplichte fiets/bromfietspad een maximumsnelheid voor brommers van 40 kilometer per uur. Op de rijbaan mag je buiten de bebouwde kom nog steeds niet harder dan 45 kilometer per uur rijden.

Overige regels

Een andere belangrijke verkeersregel voor bromfietsers (maar niet voor snorfietsers) is dat je verplicht bent een helm te dragen. Dit geldt ook voor een eventuele passagier. Een kind onder de acht jaar mag je overigens alleen achterop je brommer vervoeren als het een zitplaats heeft die voldoende steun biedt aan de rug, handen en voeten van het kind.

Daarnaast geldt zowel voor snor- als bromfietsers dat het verboden is om een fiets of een andere brom- of snorfiets te trekken of te duwen. Je mag ook niet met zijn tweeën naast elkaar, of naast een fietser, rijden. Je brom- of snorfiets kun je parkeren op het trottoir, het voetpad, de berm of andere aangewezen plaatsen.