Brommerrijbewijs

Om op een brommer, snorfiets of brommobiel rond te rijden moet je niet alleen minimaal 16 jaar oud zijn, maar ook beschikken over een geldig rijbewijs.

Dit mag ook een motorrijbewijs of een autorijbewijs zijn; heb je dat (nog) niet, dan zul je een bromfietsrijbewijs (categorie AM) moeten hebben.

Het bromfietsrijbewijs is in 2006 ingevoerd als opvolger van het zogenoemde bromfietscertificaat, dat in 1996 werd geïntroduceerd en waarvoor je – als je na 1 juni 1980 was geboren – een theorie-examen af moest leggen.

Het bromfietscertificaat kon tot 1 oktober 2009 worden omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs en is inmiddels niet meer geldig. Wie nu nog alleen maar over een certificaat beschikt, mag zich dus niet meer met zijn brommer op de openbare weg begeven en zal eerst (weer) examen moeten doen om zijn bromfietsrijbewijs te halen.

Theorie-examen

Tot en met 31 december 2009 bestond het bromfietsexamen uitsluitend uit een theoriegedeelte. Dit examen, dat wordt afgelegd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), bestaat uit 50 vragen waarvan je er minstens 44 goed moet beantwoorden. Het gaat niet alleen om meerkeuzevragen, maar ook om open vragen.

Je krijgt deze vragen voorgelegd aan de hand van beelden die op een tv-monitor worden getoond. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan regelkennis, verantwoord rijgedrag en verkeersinzicht, maar ook aan milieu en voertuigtechniek.

Praktijkexamen

Vanaf 1 januari 2010 moet je voor het behalen van je bromfietsrijbewijs niet alleen een theorie-examen afleggen, maar ook praktijkexamen doen. De invoering van het bromfietspraktijkexamen is bedoeld om de veiligheid van de bromfietser te vergroten.

Onderzoekers verwachten dat het praktijkexamen het aantal verkeersdoden en –gewonden onder bromfietsers met een kleine 10 procent zal doen dalen. Gedacht wordt dat 4 praktijklessen voor de gemiddelde bromfietser voldoende zullen zijn om het praktijkexamen te kunnen halen.

Ook de praktijkexamens zullen door het CBR worden afgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen brom- en snorfietsers (tweewielige voertuigen) enerzijds en brommobielen (vierwielige voertuigen) anderzijds.

Brom- en snorfietsers moeten een drie kwartier durend examen afleggen op een bromfiets, waarbij zij worden beoordeeld op gevaarsherkenning, houding in het verkeer en voertuigvaardigheid (evenwicht).

Als brommobilist krijg je een half uur durend examen op een verkeersarm terrein voorgeschoteld, waarbij de nadruk ligt op voertuigbeheersing.

De meeste moderne brommers zijn automaten. Wil je straks op een schakelbrommer kunnen rondrijden, dan zul je ook bij het afleggen van je praktijkexamen gebruik moeten maken van een dergelijk type bromfiets.

Beginnersrijbewijs

Tegenwoordig gelden voor beginnende bestuurders gedurende 5 jaar na ontvangst van hun eerste rijbewijs strengere regels. Voor 16- en 17 jarigen die hun bromfietsrijbewijs halen, is deze termijn zelfs 7 jaar.

Bepaalde (zware) verkeersovertredingen leveren je een strafpunt op. Bij 3 strafpunten wordt je rijbewijs geschorst en volgt een rijvaardigheidsonderzoek. Leg je dit niet naar tevredenheid af, dan raak je je rijbewijs kwijt.

Overige wetenswaardigheden

Een bromfietsrijbewijs is 10 jaar geldig en moet dus elke 10 jaar verlengd worden. Wie zonder rijbewijs toch met een snorfiets, bromfiets of brommobiel rondrijdt, is strafbaar. Word je betrapt, dan zul je getrakteerd worden op een fikse geldboete. Bovendien loop je het risico dat bij ongelukken de schade niet door je bromfietsverzekering zal worden gedekt.

Wil je in het buitenland op een brommer rondrijden? Bedenk dan goed dat je Nederlandse bromfietsrijbewijs niet automatisch overal ter wereld geldig is. Het beste kun je daarom voordat je afreist even navragen hoe het zit in jouw land van bestemming. Dit kun je doen bij de ambassade van dat land of bij de reisorganisatie waarmee je op stap gaat.